Tags

,

pl
Istnieje 5 sposobów uzyskania funduszy z lub na event.

  1. Wszystkie koszty związane z produkcją eventu pokrywa klient.
  2. Sprzedaż biletów przed eventem lub bezpośrednio przed rozpoczęciem eventu.
  3. Pobieranie opłaty przed wejściem na event (ta opłata jest znana jako door charge).
  4. Szczególnie w przypadku eventów charytatywnych wszelkiego rodzaju darowizny, datki. Nie muszą być one pieniężne. Może to być np. udostępnienie venue bez opłaty.
  5. Sponsoring. Można oczekiwać od sponsora gotówki, która pokryje koszty całego eventu lub  jego część, albo częściowej partycypacji w evencie, np. sponsor funduje nagrody, które pomogą zdobyć pieniądze, lub daje produkt, który uatrakcyjni event, bufet, drinki…

W tym tygodniu będę blogował o sponsoringu w eventach.

enPAYING FOR AN EVENT

There are five ways to pay for an event:

  1. Having a client who pays the costs of the event
  2. Selling tickets in advance of the event or on the door as people arrive
  3. Charging an admission fee as people enter the event (also known as a ‘door charge’)
  4. Receiving donations, such as a venue not charging for the use of their facilities – this mainly happens with charity events
  5. Sponsorship. These can be cash sponsors that cover the costs of the event; or they may be ‘prize sponsors’ that donate prizes to raise money at the event. Or they could be ‘product sponsors’ that give products to use at the event, such as drinks for the bars or food for the buffet

During this week, I will be blogging about how sponsors work with events.

Advertisements